TJÄNSTER

TJÄNSTER

När ni samarbetar med mig anpassar ni som kund nivån på uppdraget utifrån era behov. Jag kan vara med i hela processen från uppstart till utvärdering. Eller endast stötta upp när ni av olika anledningar tappat fart i projektet. Vi kan även sätta upp ett längre samarbete där jag hjälper er med löpande arbete.

INTERIM

Har er kollega slutat, blivit sjukskriven eller ska gå på föräldraledighet? Skulle ni ha anställt er nya kollega igår? Oavsett vad så kan jag rycka in och förstärka upp så att arbetet fortsätter att rulla på enligt plan. Se mig som en interim lösning under den pågående rekryteringsprocessen. Det blir en effektiv och kvalitativ lösning på̊ en intern resursbrist.


KONSULT

Har ni ett projekt på gång som ni själva, internt, inte mäktar med? Har alla medarbetare fullt upp med sitt dagliga arbete och svårt att på ett effektivt sätt driva det nya projekt? Inga problem, ett projekt genomförs oftast med en temporär organisation vilket gör det extra lätt att ta in en konsult när den egna styrkan inte räcker till. Det kan till och med vara både ekonomiskt och resultatmässigt fördelaktigt att ta in en ny kraft.


STÖTTNING

Har ni idag ett projekt som tappat fart och saknar drivkraft? Har ni en medarbetare som idag leder ett projekt men som av olika anledningar inte får det att rulla? Då kan jag stötta upp och coacha, inspirera och vara bollplank. Jag hjälper er att snabbt få fart på projektet så att ni minimerar risken att både budget och tidplan spricker.
EXEMPEL PÅ ARBETEN JAG DRIVIT

  • Interim marknadschef på markandsavdelning - löpande drift.
  • Digitalisering av marknadsaktiviteter - Ökat antalet leads med 40% genom att byta till digitala kanaler.
  • Sälj- och marknadsplan som mynnar ut i aktivitetsplan och kampanjer.
  • Sälj- och marknadsaktiviteter som nyhetsbrev, kampanjer, säljblitz, canvasdagar mm. Från idé till utvärdering, självklart med förankrad ROI.
  • Relationsbyggandeaktiviteter som mässor, seminarier, events och konferenser.
  • Bygga upp ett nyhetsrum på MyNewsdesk och Cision för att nå ut med sin externa kommunikation.
  • Ta fram ny grafisk profil och implementera den. Många kontaktytor både internt och externt.
  • Interna event som kick-offer.
  • Nytt sälj- och marknadsmaterial. Förankra internt, genomföra och implementer.