HEM

VÄLKOMMEN

Idag är det en självklarhet att vi som arbetar med marknadsföring och försäljnig är digital och datadriven.

Lika självklart som att marknad ska stödja och underbygga försäljningen mot de uppsatta förankrade målen.

Behöver din organisation stöttas upp under en kortare eller längre period? 

REFERENSER

"Petra är den perfekta projektledaren, oavsett typ av projekt"


"En positiv och peppande attityd gör att hon lätt kommer in i en ny grupp, eller organisation, och samtidigt skapar god och resultatinriktad stämning"


"Petra är ett föredöme vad gäller att koppla ihop marknads- och säljavdelningar och därigenom driva kampanjer mot mål"