HEM

VÄLKOMMEN

Att göra rätt saker i rätt ordning är avgörande för ett framgångsrikt projekt. Att driva projekt handlar om så mycket mer än att hålla koll på tidplaner, budget och kalkyler. För mig handlar projektledning om att skapa delaktighet både i projektgrupp och organisation, att få alla att lyfta blicken och se helheten. När alla arbetar mot ett gemensamt mål är det lättare att undvika problem som försenar, fördyrar och försvårar slutresultatet.

Allt detta gör jag med glädje och entusiasm, det ska vara roligt att gå till jobbet.

"Petra är den perfekta projektledaren, oavsett typ av projekt"

 

"En positiv och peppande attityd gör att hon lätt kommer in i en ny grupp, eller organisation, och samtidigt skapar god och resultatinriktad stämning"

 

"Petra är ett föredöme vad gäller att koppla ihop marknads- och säljavdelningar och därigenom driva kampanjer mot mål"

Petra Selenius, 070-458 07 26, p(a)petraselenius.se